“Alışan Lojistik Araç ve Ekipman Yatırımlarına Devam Edecek”