“Alışan Lojistik Konya’da Yeni Operasyon Merkezi Kurdu”