Intermodal taşımacılık, en iki farklı taşıma modu kullanılarak, taşınan ürünleri herhangi bir elleçlemeye tabii tutmadan kapıdan – kapıya hizmet verdiğimiz, entegre taşıma bir taşıma türüdür. Entegre olarak kullandığımız taşıma modları, teslimat ve yüklemeler karayolu olmak üzere, denizyolu (Ro-Ro Servisleri) ve demiryoludur.