Alışan Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerde Daha Aktif Olacak