“Alışan Lojistik İdari İşler Direktörü Ayhan Özekin”