Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Kalite Liderleri, yıllık iyileştirme planları yapmakta ve uygulamaları gerçekleştirmektedir. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi amacıyla Kalite Liderleri ekibimiz tarafından “Kalite Şampiyonları ve Öneri Sistemi” uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Kalite Şampiyonları ve Öneri Sistemi ile ilgili başvurular, Kalite Liderleri tarafından yapılan haftalık toplantılarda değerlendirilmekte, ihtiyaç duyulan iyileştirme projelerinin detaylı aksiyon planları ve ekipleri oluşturularak takip edilmektedir.